Повернутися на головну...
Лабораторна робота №3

Тема: Розв’язання математичних задач на тему „Декартів графік. Двовимірні графіки”.
Мета: навчитися будувати Декартові (двовимірні) графіки засобами програми Mathcad.
Обладнання: ПК.
Програмне забезпечення: математичний пакет Mathcad 2001i Professional.

Теоретичні відомості.

   Графічні області діляться на три основних типи - двовимірні графіки, тривимірні графіки й імпортовані графічні образи. Двовимірні й тривимірні графіки будуються самим MathCAD на підставі оброблених даних.
   Для створення декартового графіка:
1. Установити візир у порожнім місці робочого документа.
2. Вибрати команду Вставка -> Графік -> Х-У графік, або нажати комбінацію клавіш Shift+@, або клацнути кнопку панелі Графіки. З'явиться шаблон декартового графіка.
3. Уведіть у середній мітки під віссю Х першу незалежну змінну, через кому – другу й так до 10, наприклад х1, х2, …
4. Уведіть у середній мітки ліворуч від вертикальної осі Y першу незалежну змінну, через кому – другу й т.д., наприклад y1(х1), y2(х2), …, або відповідні вирази.
5. Клацніть за межами області графіка, що б почати його побудову.

Завдання

1. Запустити математичний пакет Mathcad 2001i Professional.
2. За допомогою математичного пакету Mathcad виконайте розрахунки та побудуйте двовимірні графіки.
   Вправа 1. Виконати всі приклади з Малюнка 1.
   Після виконання вправ №2,3,4 показати результати викладачу.
   Вправа 2. Побудуйте графік функції, при
      x := -10 ... 10
      y(x) := x
   1) в нижній частині графіка під віссю введіть літеру х, в лівій частині графіка введіть значення функції y(x) і клацніть мишею за межами графіка.
   2) клацніть ПКМ по графіку і виберіть команду Формат, для вісі Х та Y поставте пташки Линии разметки.
   3) клацніть ПКМ по графіку і виберіть команду Приближение, на кресленні виділіть пунктирним прямокутником будь-яку область, яку необхідно збільшити, та натисніть кнопку Масштаб+, щоб перемалювати графік.
   4) клацніть ПКМ по графіку і виберіть команду Трассировка, в середені креслення натиснути кнопку миші та перемістити вказівник миші на точку, чиї координати необхідно побачити. Натиснути Copy X і Copy Y, на вільному полі документа набрати по черзі Xper := (Yper :=) и вибрати пункт меню Правка -> Вставка.
   5) клацніть ПКМ по графіку і виберіть команду Disable Evaluation, тим самим зафіксувавши зображення на цьому графіку (при подальших змінах функцій вигляд графіка не зміниться).
   6) Вивести всі значення функції y(x).
   Вправа 3. Побудуйте графіки функцій, при
      x := -10 ... 10
(для них виконувати тільки 1, 2 і 5-й пункти із попередньої вправи).
a) y(x) := x2     б) y(x) := x3

   Вправа 4. Побудуйте наступні графіки функцій на одній системі координат:


3. Зробіть висновок по роботі.

Контрольні питання:
1. Як визначити дискретні змінні з довільним кроком? Який крок за замовчуванням?
2. Як переглянути вміст масиву, певного через дискретний аргумент?
3. Як побудувати графік?
4. Як побудувати декілька графіків в одній системі координат?