Лекційний матеріал
ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж»

Розробка та створення інтелектуальних систем дистанційного навчання у вигляду Web-сторінки для навчання з дисципліни:
«Алгоритми та методи обчислення» (Курс лекцій та лабораторних робіт) для студентів ІІІ курсу спеціальності ОКСМ

Виконали: Капітонов Б.С.
                     Чергик Г.В.

Керівник: Герасимюк В.І.

Лабораторні роботи