Повернутися на головну...
Лабораторна робота №6

Тема:
Створення алгоритмів розв’язування систем нелінійних рівнянь.
Мета: навчитися створювати алгоритми для розв’язування систем нелінійних рівнянь засобами математичного пакету Mathcad.
Обладнання: ПК.
Програмне забезпечення: математичний пакет Mathcad 2001i Professional.

Теоретичні відомості
      Наближені рішення
   Функція Minerr дуже схожа на функцію Find (використовує той же алгоритм). Якщо в результаті пошуку не може бути отримане подальше уточнення поточного наближення до рішення, Minerr повертає це наближення. Функція Find у цьому випадку повертає повідомлення про помилку. Правила використання функції Minerr такі ж, як і функції Find.
Minerr(z1, z2, . . .)

   Повертає наближене рішення системи рівнянь. Число аргументів повинне бути дорівнювати числу невідомих.
   Якщо Minerr використається в блоці рішення рівнянь, необхідно завжди включати додаткову перевірку вірогідності результатів.

Завдання

   1. Запустити математичний пакет Mathcad 2001i Professional.
   2. Розв’язати систему нелінійних рівнянь з прикладу.
   Дано

   Перетворимо систему рівнянь до вигляду:

   еревіримо результати роботи функції Minerr функцією Find:

   Як видно система була розв’язана вірно.
   3. Перетворити нелінійні рівняння системи з Таблиці до виду f1(x) = y й f2(y)= x.
   Розв’язати систему нелінійних рівнянь за допомогою функції Minerr. Записати розв’язки та результати до звіту.
a)    б)
   4. Зробіть висновок по роботі.

      Контрольне питання:
   Дайте порівняльну характеристику функціям Find й Minerr.