Повернутися на головну...
Лабораторна робота №9

Тема: Створення алгоритмів чисельного інтегрування.
Мета: навчитися створювати алгоритми чисельного інтегрування, знаходити первісну та використовувати для розв’язку функції математичний пакет Mathcad.
Обладнання: ПК.
Програмне забезпечення: математичний пакет Mathcad 2001i Professional.

Завдання

1. Запустити математичний пакет Mathcad 2001i Professional.
2. Знайти первісну аналітично заданої функції f(x) (Таблиця 1), використовуючи операцію Символика -> Переменная -> Интеграция (використати команду двічі). Результати записати у звіт.
Таблиця 1

3. Зробити висновок по роботі.