Мапа сайту

Головна сторінка
   Лекційний матеріал
      Розділ 1. Вступ до чисельних методів
      Розділ 2. Стандартний математичний пакет Mathcad
      Розділ 3. Методи розв'язування алгебраїчних рівнянь і систем алгебраїчних рівнянь
      Розділ 4. Розв'язування нелінійних рівнянь
      Розділ 5. Методи розв'язування матричних проблем на власні значення
      Розділ 6. Інтерполяція і наближення функцій
      Розділ 7. Чисельне диференціювання та інтегрування функцій
   Лабораторні роботи
      Лабораторна робота №1: Вивчення основних можливостей роботи стандартного математичного пакета Mathcad
      Лабораторна робота №2: Розв’язання математичних задач на тему „Змінні та функції”
      Лабораторна робота №3: Розв’язання математичних задач на тему „Декартів графік. Двовимірні графіки”
      Лабораторна робота №4: Створення алгоритмів розв’язування алгебраїчних рівнянь
      Лабораторна робота №5: Створення алгоритмів розв’язування систем алгебраїчних рівнянь
      Лабораторна робота №6: Створення алгоритмів розв’язування систем нелінійних рівнянь
      Лабораторна робота №7: Розв’язання математичних задач на тему „Масиви: вектори та матриці”
      Лабораторна робота №8: Створення алгоритмів чисельного диференціювання
      Лабораторна робота №9: Створення алгоритмів чисельного інтегрування
      Лабораторна робота №10: Створення алгоритмів розв’язання задач про власні значення